0 %

Pracownicy GOPS

Lista Pracowników:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Kierownictwo
Eliza Pielacha Kierownik  
DZIAŁ FINASOWO-KSIĘGOWY
Magda Wróbel Główny księgowy 81 50 20 477 wew. 18
Sylwia Pliszka Inspektor
DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ
Danuta Suska Starsi specjaliści pracy socjalnej 81 50 20 477 wew. 16
Małgorzata Górecka-Cielepa Starsi specjaliści pracy socjalnej
Anna Plewa Starszy specjalista pracy socjalnej 81 50 20 477 wew. 19
Anna Skruszeniec Starszy specjalista pracy socjalnej
Karolina Niedbała Starszy pracownik socjalny
Anna Poleszak Asystent rodziny 81 50 20 477 wew. 20
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Mariola Hunek Starszy inspektor 81 50 20 477 wew. 17
Justyna Słowińska Inspektor
STYPENDIUM SZKOLNE, DODATKI MIESZKANIOWE, KADRY
Aneta Zawisza Starszy referent 81 50 20 477 wew. 13

pracownicygopsjastkówkadra
Newsletter

Zapisz się do powiadomień