0 %

Polityka Senioralna EFS +

Polityka Senioralna EFS +”

projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Gmina Jastków na podstawie umowy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizuje projekt nr FELU.08.05-IŻ.00-0001/23 pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne, Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów. Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 r. – 31.12.2025 r.

Gmina Jastków w ramach projektu realizuje świadczenie szeroko rozumianych usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowania w miejscu zamieszkania:

  • usługi asystenckie

  • usługi psychologiczne

  • usługi podologiczne

  • usługi fryzjerskie

  • usługi fizjoterapeutyczne

  • usługi rehabilitacyjne

  • usługi złotej rączki dla seniora


Planowane w projekcie działania są bezpłatne.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł.

Dofinansowanie projektu z UE dla Gminy Jastków: 1 266 540,00 zł.

Całkowita wartość projektu dla Gminy Jastków wynosi: 1 333 200,00 zł.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie, Sieprawice 24, 21-002 Jastków, tel. 81 502 04 77

 politykasenioralnaefs+gminajastkówgops
Newsletter

Zapisz się do powiadomień